Herman Soer, molenaar op de Wissinksmöl, overleden.

21 december 2013:

Herman Soer
Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat Heman Soer plotseling is overleden.
Herman was molenaar op de Wissinksmöl te Usselo.
Velen van ons herinneren Herman als een gedreven vrijwilliger, die een ieder graag met raad en daad ter zijde stond. Hij voelde zich thuis op "zijn" molen in Usselo, maar was als een goed gastheer altijd bereid de gasten te ontvangen.
Op de foto Herman met een krant op de schoot en een bakkie binnen handbereik.